เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 สำนักงานอธิการบดีร่วมทำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ขึ้น


วันที่ 11 เมษายน 2556 สำนักงานอธิการบดีร่วมทำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อสร้างเสริมการจัดกิจกรรมการดูแลและจัดระเบียบให้สถานที่และหน่วยงานมีความน่าอยู่ และช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน บุคลกรสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง


จำนวนผู้เข้าชม : 114


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Office President


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-885314-18

โทรสาร 053-885319

president@cmru.ac.th