สำนักงานอธิการบดีร่วมวิเคราะห์และทบทวนSWOT ของสำนักงานอธิการบดี


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรม จัดการวิเคราะห์ SWOT ภายในหน่วยงานสำนักงานอะิการบดีขึ้น ณ ห้องเอื้องแซะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดทำเพื่อสร้างแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 117


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Office President


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-885314-18

โทรสาร 053-885319

president@cmru.ac.th