ติดต่อเรา


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai Rajabhat University Office President

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 053-885314-18 โทรสาร : โทรสาร